ispet – مبتدی

برچسب: مبتدی

ماهیان مناسب برای افراد مبتدی در آب شور (قسمت دوم)

این مقاله ادامه بررسی ماهیان مناسب برای افرادی است که تجربه زیادی در آکواریوم آب شور ندارند. ماهیان زیر مقاومت بیشتری در برابر شرایط نامناسب محیطی داشته و تجربه بالایی را برای نگهداری نیاز ندارند.…