ispet – قناری

برچسب: قناری

معرفی نژادهای قناری | isPet

معرفی نژادهای قناری پرندگان زینتی من جمله قناری (Canary) از دیرباز مورد توجه و علاقه انسانها قرار داشته به گونه ای که در هر محفلی زیبایی این پرنده گان مورد ستایش قرار گرفته است. همدمانی شادو فرخ…