ispet – غذای پرندگان

برچسب: غذای پرندگان

رژیم غذایی فنچ زبرا | isPet

رژیم غذایی فنچ زبرا فنچ زبرا که با نام‌های فنچ راه‌راه و سهره گوره‌خری هم شناخته می‌شود یک پرنده معروف شگفت‌ انگیز است. باید فنچ زبرا پرنده  بخاطر ظاهر زیبا و نهگداری آسانی که دارد…