ispet – داشته

برچسب: داشته

دوست دارید گربه داشته باشید، اما به آن آلرژی دارید؟

بعضی به خاطر ترس یا عدم علاقه از گربه‌ها دوری می‌کنند، اما کسانی که به خاطر واکنش‌های آلرژیک از داشتن گربه خودداری می‌کنند می‌توانند امیدوار باشند. این امیدواری به ماهیت آلرژی شما بستگی دارد. اگر…