ispet – انواع گربه پرشین

برچسب: انواع گربه پرشین

انواع گربه پرشین | isPet

انواع گربه پرشین گربه پرشین یا گربه ایرانی از پرجمعیت‌ترین نژادهای گربه در دنیا است. محل زیست گربه پرشین ایران قدیم بوده که از این رو به آنها گربه پرشین یا گربه ایرانی گفته می‌شود.…