ispet – خزندگان

دسته: خزندگان

تغذیه مارها

تغذیه مارها موضوعی بحث برانگیز، در میان افرادی است که از خزنده‌ها نگهداری می کنند. بعضی افراد اعتقاد دارند که تغذیه باید به طبیعی‌ترین راه ممکن صورت گیرد، بدون در نظر گرفتن این احتمال که…